Zawieszenie działalności Klubu Naukowca

Walne Zebranie Klubu Naukowca pod koniec grudnia 2017 r. uchwaliło likwidację stowarzyszenia. Niestety prowadzenie działalności w formie organizacji pozarządowej wymaga od nas zbyt dużo obowiązków prawnych, którym coraz trudniej sprostać. Wciąż będziemy prowadzić stronę internetową, ale nie będziemy organizować cyklicznych spotkań warsztatowych. Nie porzucamy idei jakie krzewiliśmy przez lata funkcjonowania. To jeszcze nie koniec. W połowie roku poinformujemy o nowych pomysłach…