Zmiany w Klubie Naukowca

Informujemy, że 3 tygodnie temu odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Naukowca, podczas którego zostały wybrane władze na kolejną kadencję. Uchwałą Walnego Zebrania obecny skład Zarządu Stowarzyszenia wygląda następująco:

Prezes: Łukasz Wyka

absolwent Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia doktoranckie), zawodowo związany z branżą gazowniczą, sozologią i bhp.

Wiceprezes: Łukasz Białek

absolwent Politechniki Szczecińskiej zawodowo związany z automatyką przemysłową

Sekretarz: Łukasz Chorągwicki

absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawodowo związany z sozologią

Została wybrany także nowy skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: Waldemar Piasecki

Członkowie: Agata Marcinkiewicz i Grzegorz Kwiatkowski

Podczas spotkania przegłosowana została również zmiana siedziby Klubu Naukowca na ul. Róży Wiatrów 9/2 w Szczecinie. Obecnie zmianę musimy zatwierdzić w KRS. Obowiązujący do tej pory jest stary adres stowarzyszenia